Studies NT

Matt.1:1 Introductie op de vier evangelisten.  (jan. 2011)
Matt.1:20-21 Kerstfeest en de naam van Jezus.  (dec. 2007)
Matt.5-7 De Bergrede, grondwet van Gods koninkrijk - deel 1.  (febr. 2013)
Matt.5-7 De Bergrede, grondwet van Gods koninkrijk - deel 2.  (febr. 2013) 
Matt.5-7 De Bergrede, grondwet van Gods koninkrijk - deel 3.  (febr. 2013)  
Matt.5-7 De Bergrede, grondwet van Gods koninkrijk - deel 4.  (febr. 2013)  
Matt.5-7 De Bergrede, grondwet van Gods koninkrijk - deel 5.  (febr. 2013)  
Matt.5-7 De Bergrede, grondwet van Gods koninkrijk - deel 6.  (febr. 2013)  
Matt.5-7 De Bergrede, grondwet van Gods koninkrijk - deel 7.  (febr. 2013)  
Matt.5-7 De Bergrede, grondwet van Gods koninkrijk - deel 8.  (febr. 2013)  
Matt.9:15 Het bruiloftsvasten.  (sept. 2007)
Matt.11:1-30 Pioniers met heilige agressieve liefde.  (aug. 2007)
Matt.11:12 Op zoek naar de kracht van God.  (juli 2007)
Matt.11:28-30 Het sieraad van een zachtmoedig hart.   (febr. 2008)
Matt.13:1-23 De gelijkenis van de zaaier.  (mei 2008)
Matt.22:36-40 Het grote gebod in het woord van God.   (maart 2008)
Marc.12:29-30 Het eerste en grote gebod - deel 1.  (april 2009) 
Marc.12:29-30 Het eerste en grote gebod - deel 2.  (april 2009)
Marc.12:29-30 Het eerste en grote gebod - deel 3.  (april 2009)
Luc.2:36-38 De zalving van Hanna de profetes.  (nov. 2007)
Luc.10:38-42 Marta en Maria van Betanië.  (maart 2007)
Luc.22:14-20 Het pesachmaal als bruiloftsmaal.  (maart 2007)
Luc.24:25-32 Het ontwikkelen van een vurig brandend hart.  (juli 2007)
Joh.1:42 Petrus en zijn nieuwe identiteit.  (okt. 2007)
Joh.3:29-30 De Bruidegom-God in het N.T.  (maart 2007)
Joh.4:1-42 Jezus en de Samaritaanse vrouw.  (maart 2007)
Joh.8:31-36 Bevrijding van negatieve verlangens.  (okt. 2007)
Joh.13:1-15 De nederigheid van Jezus Christus.  (febr. 2009)
Joh.13:23 Johannes, de apostel der liefde.  (sept. 2007)
Joh.14:6 Pelgrim op de weg, de waarheid en het leven.  (aug. 2011)
Joh.17 vs.1-26 Het gebed van onze Hogepriester - deel 1.  (febr. 2013)  
Joh.17 vs.1-26 Het gebed van onze Hogepriester - deel 2.  (febr. 2013)  
Joh.17 vs.1-26 Het gebed van onze Hogepriester - deel 3.  (febr. 2013)  
Joh.17 vs.1-26 Het gebed van onze Hogepriester - deel 4.  (febr. 2013)  
Hand.2 vs.1-4 De 70 redenen voor tongentaal.  (mei 2018)  
Rom.1:1-15 Introductie op de brief aan de Romeinen.  (jan. 2011)
Rom.5:1-11 Jezus liefhebben temidden van spanningen.  (febr. 2011)
Rom.5:5 Kracht ontvangen in de liefde van God.   (juli 2007)
Rom.8:26-27 De Geest van gebed in onze zwakheid.  (juli 2007)
Rom.10:4 Jezus is het doel van de Wet.  (maart 2007)
Rom.11:25-27 Israël en de volheid der heidenen.  (aug. 2007)
Rom.11:33-36 De superioriteit van God.  (maart 2007)
1Kor.2:7 De verborgen glorie van onze eeuwige bestemming.  (sept. 2007)
2Kor.3:18 De schoonheid van God en onze verandering.  (sept. 2007)
2Kor.4:6-12 De schat in de aarden pot.  (maart 2007)
2Kor.4:7-16 De strijd tussen wanhoop en glorie.  (nov. 2007)
2Kor.5:10 De Rechterstoel van Christus.  (mei 2009)
2Kor.5:13-15 De extase van het christelijke geloof - deel 1.  (sept. 2009)  
2Kor.5:13-15 De extase van het christelijke geloof - deel 2.  (sept. 2009)  
2Kor.5:21 De Goddelijke ruil aan het kruis.  (maart 2007)  
2Kor.11:2-3 Geestelijke openbaring en oorlogsvoering.  (febr. 2008)  
2Kor.13:4 Zwakheid, intimiteit en geestelijke strijd.  (okt. 2007)  
2Kor.13:13 Een relatie met de Heilige Geest cultiveren.  (okt. 2007)  
Gal.5:13-25 Leven door de Heilige Geest.  (nov. 2007)  
Efeze 1:15-19 Verandering door een geest van openbaring.  (dec. 2007)  
Efez.3:8 Jezus onze heerlijke obsessie - deel 1  (jan. 2013)  
Efez.3:8 Jezus onze heerlijke obsessie - deel 2  (jan. 2013)  
Efez.3:8 Jezus onze heerlijke obsessie - deel 3  (jan. 2013)  
Efez.3:8 Jezus onze heerlijke obsessie - deel 4  (jan. 2013)  
Efez.3:8 Jezus onze heerlijke obsessie - deel 5  (jan. 2013)  
Efez.3:8 Jezus onze heerlijke obsessie - deel 6  (jan. 2013)  
Efeze 3:11-12 Leven in de zekerheid van Gods liefde.   (sept. 2007)
Efeze 3:14-21 Meditatie en gebed om de volheid van God.  (juni 2007)
Efez.3:20-21 Multiculturele aanbidding in het huis van God.  (febr. 2011)
Efeze 4:3-5 De Goddelijke Drie-Eenheid in de Efezebrief.  (mei 2009) 
Efeze 5:22-32 Het mysterie van de Bruid in glorie en eenheid.  (febr. 2011)
Kol.3:10 Onze geestelijke identiteit in Christus.  (sept. 2007)
Tit.2:11-12 Het evangelie van Gods genade - deel 1  (jan. 2013)  
Tit.2:11-12 Het evangelie van Gods genade - deel 2  (jan.2013)  
Tit.2:11-12 Het evangelie van Gods genade - deel 3  (jan. 2013)  
Hebr.7:25 Het Goddelijke mysterie van de voorbede.  (febr. 2008)
Hebr.8:1 Jezus de hogepriester en onze beproevingen.  (juli 2007)
Jac.1:12 De kroon van het leven ontvangen.   (febr. 2008)
Jac.1:16-27 De volmaakte wet der vrijheid.  (okt. 2009)
1Joh.2:12-14 De fases van geestelijke groei.  (april 2008)
1Joh.3:1 De liefde van de Vader ontmoeten.  (maart 2008)
Judas vs.3 Voorbede en vasten als voorbereiding.  (maart 2007)

De laatst toegevoegde documenten zijn:
Hand.2:1-4 De 70 redenen voor tongentaal.  (mei 2018)