Studies OT

Gen.1:1-31 God, de Schepper van leven, licht en liefde.  (dec. 2007)
Gen.1:1-31 Schepping, evolutie of fascinatie.  (april 2009)
Gen.2:5-25 Jehovah, de God van het paradijs.  (jan. 2011)
Gen.5:1-32 De historische chronologie van de Bijbel.  (maart 2011)
Gen.32:25-32 Jacob, de overwinnaar over zichzelf. (aug. 2011)
Exod.1:1-22 Introductie op het boek Exodus.  (febr. 2011)
Exod.24:1-18 Geestelijk bergbeklimmen.  (maart 2007)
Exod.33:18 Verlangen naar de glorie van God.  (febr. 2008)
Lev.21:16-23 Hindernissen voor geestelijk priesterschap. (maart 2009)
Num.2:1-34 De banieren van het volk van God.  (maart 2007)
1+2 Samuël - Het leven van David, de man naar Gods hart.  (dec. 2007)
2 Sam.5:6-10 Het bolwerk van Sion veroveren.  (okt. 2009)
2 Sam.9:1-13 Het evangelie voor Mefiboset.  (maart 2007)
Job 26:14 - De donder van Gods kracht.  (juni 2008)
Spr.8 Het mysterie van de eeuwige passie van God.  (april 2007)
Spr.29:18 De kracht van een doelgericht leven.  (juli 2007)
Spr.30:18-33 Vier grote Goddelijke mysteries.   (aug. 2007)
Jes.1:1-31 Introductie op het boek van de profeet Jesaja.  (jan. 2011)
Jes.7:14-15 De levensstijl van Immanuël.  (april 2008)
Jes.19:16-25 Gods plan voor Egypte in de eindtijd.  (juli 2008)
Jes.28:1-6 Extreme maatregelen voor een extreme tijd.  (aug. 2007)
Jes.28:5-6 Fascinatie en geestelijke oorlogsvoering.  (juli 2008)
Jes.33:17 De schoonheid van onze God.   (juli 2007)
Jes.48:9-11 De glorie van Gods naam.  (okt. 2009)
Jes.52:1-3 Het cultiveren van een vurige geest.  (juli 2007)
Jesaja 61 t/m 63:6 De Koning-Bruidegom-Rechter.  (aug. 2007)
Jer.1:1-19 Introductie op het boek van de profeet Jeremia.  (maart 2011)
Jer.15:16-18 Het overwinnen van eenzaamheid.   (febr. 2008)
Dan.1:1-21 De profeet Daniël, een prototype voor de eindtijd.  (mei 2009)
Dan.7:1-28 Het eerste visioen van Daniël over de eindtijd.  (jan. 2008)
Dan.7:9-10 De vurige rivier van Goddelijke romantiek.  (nov. 2007)
Dan.7:13-14 Jezus Christus, de Mensenzoon.  (maart 2009)
Dan.8:1-27 Het tweede visioen van Daniël over de eindtijd.  (jan. 2008)
Dan.9:1-27 Het derde visioen van Daniël over de eindtijd.  (jan. 2008)
Dan.10-12 Het vierde visioen van Daniël over de eindtijd.  (jan. 2008)
Hosea 1-3 De Bruidegom-Messias in Hosea.   (jan. 2008)
Hosea 4-14 Het Vaderhart van God in Hosea.   (jan. 2008)
Joël 1-4 De boodschap van de profeet Joël - deel 1.  (jan. 2008)
Joël 1-4 De boodschap van de profeet Joël - deel 2.  (jan. 2008)
Joël 1-4 De boodschap van de profeet Joël - deel 3.  (jan. 2008)
Amos 3:7-8 Profetische autoriteit ontwikkelen.  (juni 2009)
Hag.2:6-9 Onze liefde voor God en investering in Zijn koninkrijk.  (okt. 2007)
Zach.1-6 De acht visioenen van de profeet Zacharia.  (jan. 2008)
Zach.12-14 De laatste profetie van Zacharia - deel 1.  (jan. 2008)
Zach.12-14 De laatste profetie van Zacharia - deel 2.  (jan. 2008)

De laatst toegevoegde documenten zijn:  
Gen.32:25-32 Jacob, de overwinnaar over zichzelf. (aug. 2011)